Locatie
Als je daar toestemming voor geeft, kan Speeltuinzoeker je locatie opvragen bij je browser.
Hiermee kunnen we de kaart centreren op waar jij je bevindt, zodat je direct relevante speeltuinen ziet.
Je hoeft deze toestemming niet te geven; je kunt de kaart ook met slepen of gebruik van de zoekbalk op de gewenste locatie zetten.
Je locatiegegevens delen we met niemand!

Account
Om een account aan te kunnen maken, hoeven niet veel van je te weten en we gaan zorgvuldig om met de gegevens die we wel nodig hebben.
Het enige wat we van je opslaan is een zelfgekozen naam, je e-mailadres, het aantal keer en de laatste keer dat je was ingelogd.
Deze persoonsgegevens delen we met niemand. Je mag ze altijd inzien en je kunt op elk moment je account weer verwijderen.
En wees niet bang: we gaan je nooit spammen met nieuwsbrieven, tevredenheidsonderzoeken en andere ellende :)

Cookies
Als je inlogt met je account, wordt er een cookie aangemaakt zodat de website weet wie je bent en welke rechten je hebt.
Dit cookie verwijderen we weer als je uitlogt en delen we verder met niemand.